Catálogos de las exposiciones en A Terraza, 1982 y Sala de Exposiciones Municipal, 1984, editados polo Concello de A Coruña.

Novos Fotógrafos Coruñeses

Catálogo da mostra de pintura e fotografía. 1987

Contactos
Pintura e Fotografía
Kiosko Alfonso
A Coruña

La Reinvenció del Paisatge / Fundació Caixa Catalunya / Barcelona 

1988. Antonio Blanco, Carlos Cánovas, Gonzalo Careaga, Xulio Correa, Virginia Espá, Joan Fontcuberta, Pio Guerendiain, Jordi Guillumet, José Carlos Mesa, Mataparda, Eduardo Momeñe, Rafael Navarro, Esteve Palmada, Jorge Ribalta, Carlos Schwartz, Nestor Torrens

Entre o pictorialísmo e a postfotografía. Mostra comisariada por Xulio Correa.

Catálogo
Ó final da realidade
Kiosko Alfonso
A Coruña

Mostra comisariada por Manolo Rivas coa participación de Vari Caramés, José V. Caruncho, Xulio Correa, Xurxo Lobato, Xoán Piñón, Xosé Tejero e Tino Viz. 1992.

Galicia Terra Nai
Consello da Cultura Galega

Mostra comisariada por José Luis Cabo. Catálogo do Concello de A Coruña. 1994

CGAI
Centro Galego de 
Artes da Imaxen 

Diferentes autores do panorama internacional fotografaron Vigo durante as súas estancias nas  Fotobienáis.  2004

Vigo Visións / MARCO de Vigo

Catálogo da mostra comisariada por Vítor Nieves coa participación de diversos autores. 2006

Iconos
Xunta de Galicia

Catálogo da mostra comisariada por Fernando Súarez Cabeza na que se inclue o super oito Homes e Obxetos. 2008

Ficcions Analóxicas
Catálogo
CGAC

Con Duarte Belo, Vari Carames, Alfredo Cuha, Manuel Magalháes e Xaquin Novoa

Enfoques Focos
Xunta de Galicia

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Fotógrafo, artista, comunicador y profesor. Web provisional Xulio Correa Corredoira.